Om oss


TIMP ble lansert og gjort tilgjengelig for markedet i 2021. Selve ideen til løsningen ble imidlertid til allerede i 2015.

– Gjennom mange år i transportsektoren har vi sett et økende behov for kontroll og oversikt i forbindelse med utøvelsen av ansvaret som transportkjøper. Det er mange som ikke har noe bevisst forhold til sitt ansvar, og hos de fleste av de som håndterer det er prosessene manuelle i dag, noe som ofte kan føre til sviktende rutiner og lite kontroll. Samtidig som regelverket rundt blir stadig strengere, oppstod også ideen om å strukturere og organisere disse prosessene i et system, forteller daglig leder Yngve Furseth.

Sammen med Jon Bryøen, Tom Martinsen og andre fra Transportkompetanse Haugesund, ble løsningen å lage et digitalt verktøy som automatiserer og forenkler arbeidsmetodene – samtidig som det skulle ivareta ansvaret som transportkjøper på en god måte.

Reisen frem mot lansering og tjenesten vi kjenner i dag, har vært lang og kompleks. Vi har tatt oss god tid til å undersøke muligheter og forbedre funksjoner underveis, samtidig som vi har hatt en tett dialog med markedet.

Utgangspunktet for prosessen med å utvikle TIMP var et avdekket behov for et effektivt verktøy som kunne ivareta transportkjøpers ansvar. Gjennom prosessen har vi erfart at TIMP er like godt egnet for ivaretagelse av etthvert oppdragsgiveransvar, uavhengig av bransje.

Vårt ønske er at markedet i større grad oppdager hvilke muligheter og fordeler det gir ved å ha en tettere oppfølging av sine leverandører, som oftest vil gå langt ut over det å ivareta sitt lovpålagte ansvar. Det være seg økonomiske, sikkerhetsmessige og kvalitetsmessige forbedringer.

I dag har vi kunder over hele landet, i en rekke ulike bransjer. Les gjerne hva kundene synes om oss her.

Ansatte