Slik gikk det da ColliCare tok i bruk TIMP


Ønsker du å vite mer om hvordan du kan ivareta og sikre ditt ansvar som oppdragsgiver på en bedre måte? Da logistikkselskapet ColliCare tok i bruk TIMP økte både effektiviteten, kontrollen og sikkerheten.

– Etter at vi byttet ut excel-skjemaer, word-dokument og lokale filer med TIMP, har prosessene våre blitt langt bedre og sikrere. Gjennom verktøyet har vi lykkes i å bytte ut manuelle, tidkrevende prosesser med en digital løsning som inneholder alt vi trenger på ett sted, forteller Georg Skivik Moltu, Managing Director hos ColliCare Projects & Logistics AS.

Avhengig av gode og pålitelige prosesser

Som vareeier og oppdragsgiver er det en rekke krav og regler du må kjenne til når du skal følge opp leverandører og underleverandører. ColliCare Projects & Logistics har en ambisjon om å være best i klassen når det gjelder HMSK, Safety og Risk Management. Det innebærer at vi til enhver tid må sørge for å være i kontroll når det kommer til informasjonsplikt, medvirkeransvar og påseplikt. TIMP er et digitalt verktøy som hjelper oss med å gjennomføre dette på en effektiv og planlagt måte over tid.

– Jeg har lenge hatt et godt samarbeid med Transportkompetanse, så da de fortalte meg om TIMP, ble jeg raskt nysgjerrig. Ettersom vi fikk ta i bruk løsningen tidlig, har vi også fått mulighet til å påvirke litt hvordan løsningen skulle bli seende ut og komme med innspill underveis. Det har vært viktig for oss med en skreddersydd løsning som passer vår virksomhet. I tillegg benyttes Transportkompetanse til å gjennomføre uanmeldte 3-parts stikkprøvekontroller, noe som medføre bedre oversikt på etterlevelse av dokumentasjon, sier Moltu.

Med lokasjoner i 14 land, 350 sjåfører og med selskaper i Skandinavia, Baltikum, Nederland , UK, Tyrkia, Italia og andre sentrale deler av Europa, i tillegg til Kina og India, er ColliCare-konsernet regnet som en stor norsk privat aktør innen transport og logistikktjenester. ColliCare Projects & Logistics AS er konsernets spydspiss innen prosjekt og spesial-logistikk.

– ColliCare konsernet bygger sin visjonen om å bli den «smarteste og mest fullverdige logistikkleverandøren», så det krever at vi er åpen for å teste ut løsninger som kan gjøre oss enda bedre i fremtiden. Som en ansvarlig aktør i bransjen, er avhengig av gode og pålitelige prosesser som sikrer god informasjonsflyt og oversikt, sier Georg Skivik Moltu Managing Director hos ColliCare Projects & Logistics AS

ColliCare konsernet har blant annet blitt tildelt EcoVadis sin Gold Medal Rating for sitt arbeid med CSR og bærekraft, og kun 5 % av EcoVadis sine kunder kan skilte med tilsvarende måloppnåelse. Dette er vi selvsagt stolte av, sier Moltu.

-TIMP verktøyet støtter opp om å opprettholde og utvikle oss innenfor HMSK , CSR og bærekraftige løsninger.

Sikkert og trygt

Med et digitalt verktøy som gjør det enkelt å sjekke status og kontrollere de ulike sjåførene, er det enklere enn noen gang å sikre riktige lønns- og arbeidsvilkår, påse hviletid og ukehvil.

– I TIMP har vi mulighet til å legge inn alle kontrakter på de ulike transportørene våre. Det gjør det ikke bare mer sikkert og trygt, men det gir oss også større oversikt og kontroll både før, under og i etterkant. For oss er det lite som er viktigere enn å ivareta samfunnsansvaret vi har og gjøre vårt for å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

TIMP gjør det også langt enklere å planlegge frem i tid og sikre at aktører som ColliCare har ting på stell, selv om noe uforutsett skulle skje. Samtidig er det et viktig ledd for å opprettholde kravene innenfor Informasjons- og påseplikt og medvirkeransvar.

– Det er en stor fordel at vi nå har mulighet til å samle alt på ett sted. Tidligere var denne informasjonen tilgjengelig via. Excel, word, e-post og gjennom ulike filer lagret lokalt, men det var aldri en optimal løsning, avslutter Georg.

Vil du vite mer om TIMP? Med vår heldigitale løsning får du oversikten og kontrollen du har behov for – på en enkel, brukervennlig og effektiv måte. Avtal gjerne et møte med oss, så kan vi se på ulike løsninger sammen.