Hva er TIMP?


Som oppdragsgiver er det en rekke krav og regler du må kjenne til – og forholde deg til. Formålet med TIMP er å bidra til å gjennomføre, følge opp og kontrollere dette på en god måte overfor leverandører og underleverandører.

Har du dialog med dine leverandører på e-post? Samler du all dokumentasjon i permer på kontoret? Eller pleier du å sende arbeidsavtaler i posten? Dersom du kan nikke gjenkjennende på disse spørsmålene, skal du vite at du er langt fra alene. Å ha gode rutiner og være bevisst på ansvaret som oppdragsgiver, er viktigere enn noen gang.

Gjennom TIMP erstatter vi utdaterte manuelle prosesser og samler i stedet alt du trenger i en moderne digital løsning. Dette sparer deg ikke bare for tid og administrativt arbeid, men bidrar også til en god informasjonsflyt og bedre vilkår for data- og brukersikkerhet.

Hva skjer dersom ansvaret som oppdragsgiver ikke blir ivaretatt?

Ved å ikke ivareta ansvaret kan du som oppdragsgiver bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd, og stå strafferettslig ansvarlig dersom det avdekkes forhold hos dine leverandører som er i strid med bestemmelsene.

Relevant for mange bransjer

Det er arbeidstilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn og kontrollere at virksomheter overholder sitt ansvar som oppdragsgiver i bransjer med allmenngjorte tariffavtaler. TIMP er bygget opp rundt behovet hos kjøpere av transport av gods på veg, men er fullt ut dekkende og tilrettelagt også for andre bransjer som er regulert av allmenngjorte tariffavtaler i Norge i dag. Eksempler på bransjer hvor TIMP kan være aktuelt:

Byggeplasser

Elektrofag

Fiskeindustribedrifter

Godstransport på vei

Jordbruks- og gartnerinæringene

Persontransport med turbil

Renhold

Skips- og verftsindustrien

Overnatting, servering og catering

Ta gjerne kontakt med oss for å undersøke mulighetene for din virksomhet.