Slik sørger Sjór for økt forutsigbarhet og trygghet i arbeidshverdagen


Man vet aldri når man får tilsyn, og vi har hatt besøk tidligere. Dette var en tidkrevende prosess, mest fordi vi ikke hadde all dokumentasjon samlet. Med TIMP har vi nå all dokumentasjon samlet på en plass, noe som bidrar til økt kontroll og til at vi kan stille forberedt, forteller Truls Ramsli hos Sjór.

Truls Ramsli er Logistic Manager hos Sjór, som tidligere var en del av Ocean Quality. Her har han vært ansatt hele sitt voksne liv, og begynte som ekstrahjelp ved siden av økonomistudiene i 2012. I motsetning til flere andre, uavhengig av bransje, er han bevisst om ansvaret han har som oppdragsgiver og transportkjøper.

Kompetanse og erfaring var avgjørende

Høsten 2021 hadde Truls Ramsli et innlegg på en samling i regi av Norges Lastebileierforbund. Her presenterte han Sjór, og deres erfaring med kjøp av transport, både nasjonalt og internasjonalt. Innlegget omhandlet blant annet transportkjøpers ansvar.

- Jeg holdt et innlegg hvor jeg snakket om vareeiere og transportkjøpers ansvar, sett fra vårt perspektiv. Det er ingen tvil om at vår bransje er ansett som «den sorte får», og vi får gjerne et dårlig rykte automatisk. Vi ønsker å styrke vårt omdømme, og dermed må vi også prate om det, mener jeg.

Det var i kaffepausen på samlingen at Ove Tepstad, salgsansvarlig hos TIMP, kom i kontakt med Truls Ramsli. De ble enig om å ta et møte, hvor Ove kunne fortelle mer om løsningen som kunne bidra til at Sjór kunne ivareta sitt ansvar som transportkjøper. Dette var utvilsomt et verktøy Sjór så et potensiale i fra første stund.

- At vår avgjørelse om å ta i bruk TIMP kom nokså raskt kommer av flere ulike faktorer. For oss er det utrolig viktig at sjåførene som kjører våre varer, blant annet har det godt på jobb og får den lønnen de skal ha – og som de fortjener, forteller Ramsli.

Logistikksjefen legger også til at kompetansen hos gjengen bak TIMP var en viktig faktor. Det å samarbeide med noen som vet hva de driver med er viktig, og gir et godt grunnlag for samarbeidet videre.

- Det var også avgjørende at de hadde kompetanse og tidligere erfaring med noen fra vår egen bransje. Deres referansekunde fortalte utelukkende positivt om verktøyet TIMP, og de ansatte bak verktøyet.

TIMP forenkler arbeidshverdagen

Skyene ligger tungt over Bømlo når TIMP besøker Truls på anlegget på Bremnes. Det ser ikke ut til at kaldt og surt vær påvirker hverken de ansatte på Bremnes, eller sjåførene som er innom på anlegget. I noen av bilene er gardinene trukket for, imens andre sjåfører tar seg en benstrekk på parkeringsplassen.

- Vi ser frem til å få på plass egne fasiliteter til sjåførene her på anlegget. Her vil vi blant annet tilby et rom med kjøkkenfasiliteter, samt garderober med dusj og toalett, forteller Ramsli.

I tillegg til TIMP som verktøy for å ivareta sitt ansvar, utfører Transportkompetanse påsepliktkontroller og medvirkeransvar (leverandørrevisjon) for Sjór femten ganger i året. Tina Barane og Tom Martinsen er på plass for å sjekke at alt er som det skal.

- Vi har kontrollert 8 sjåfører to dager denne uken, og heldigvis er det ikke mye å sette fingeren på, og slik skal det jo være, forteller Tina.

Både Tom og Tina er enige om at de i de aller fleste tilfeller blir godt mottatt av sjåførene, til tross for at sjåførene er utenlandske. De to kollegaene har laget lapper hvor de har oversatt til flere ulike språk, som for eksempel tysk, ukrainsk, litauisk, polsk med mer.

- Det viktigste er jo at sjåførene vet at vi har gode intensjoner med jobben vi utfører for Sjór, og det handler om hvordan sjåførene ivaretas i arbeidslivet, sier Tom.

I takt med at TIMP utvikler seg som verktøy, vil også Sjór gjøre det samme. Ramsli mener at det er godt å få et godt grunnlag og god hjelp i startfasen. Han forteller at TIMP allerede nå letter en del prosesser internt, både for administrasjonen og de ansatte på logistikkavdelingen. Etter hvert ser de for seg at de kan utføre kontrollene selv, med god hjelp fra de ansatte.

- Dersom noe skulle skje eller vi trenger hjelp, er det uansett godt å ha en god leverandør i ryggen – og det har vi med kompetansen til gjengen bak TIMP.