Transportkjøper ansvar – hva innebærer det, egentlig?

Som kjøper av transporttjenester har du et særlig ansvar for at frakten foregår trygt og etter gjeldende lover og regler. Dette er det vi gjerne omtaler som «Transportkjøpers ansvar»,

Vi kan dele dette ansvarsområdet inn i tre hoveddeler:

Informasjonsplikt

Som transportkjøper er du pliktet til å informere leverandører om at sjåførene deres, som et minimum, skal ha allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår. Dette må gjøres som en del av en skriftlig transportøravtale, med utgangspunkt i Allmenngjøringsforskriften for Godstransport på veg.

Påseplikt

Gjennom påseplikten skal transportkjøper aktivt kontrollere at at aktører en kjøper transporttjenester av, og som er omfattet av Allmenngjøringsforskriften for Godstransport på veg, forholder seg til de lovpålagte minimumskrav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår som gjelder.

Medvirkeransvar

Transportkjøper har ansvar for å medvirke til at den transport som utføres i relasjon til deres drift gjennomføres på en forsvarlig måte, innenfor det regelverk som til enhver tid er gjeldende. Medvirkeransvaret går ut over de transporter en selv er oppdragsgiver på.

TIMP gir deg orden, oversikt og struktur – når du trenger det