Personvern


FOR BRUKERE AV TIMP

1. Intensjon


Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Transportkompetanse Haugesund AS samler inn og bruker personopplysninger på nettstedet www.timp.no og for tjenesten TIMP. Transportkompetanse Haugesund AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger, samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) som besluttet 27. april 2016, og lov om behandling av personopplysninger av 15.06.18 nr. 38 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrifter.

Dersom du benytter deg av tjenestene i TIMP eller besøker vår nettside så vil dette gjelde. Vi kan oppdatere dette dokumentet regelmessig, og du vil alltid kunne finne siste versjon på www.timp.no.

2. Når samler vi inn personopplysninger?


Når du benytter deg av våre nettsider og bruker tjenesten TIMP, vil Cookies innhentes. Cookies – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene inneholder informasjon om for eksempel innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du bruker, hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, og hvordan du navigerer mellom de ulike sidene. Vi samler i tillegg følgende informasjon:

  • Når du er i dialog med oss, for eksempel for å få informasjon eller hjelp.
  • Når du blir registrert i vårt kunderegister.

3. Hva bruker vi personopplysningene til?


Vi benytter personopplysninger til å forbedre våre tjenester, og for å kunne tilby stadig bedre tjenester til deg som er bruker av systemet. I tillegg bruker vi personopplysningene til:

  • Statistikker over trafikk og besøkende.
  • Samle informasjon om brukermønsteret, linker som blir benyttet, enheter som blir brukt.
  • Utsendelse av nyhetsbrev og annen relevant informasjon:
   • Transportkompetanse Haugesund AS sender ut nyhetsbrev sporadisk via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du ha blitt registrert med en e-postadresse i TIMP. Transportkompetanse Haugesund AS er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og deaktiveres når du sier opp abonnementet. E-postadressen deaktiveres også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Tjenesten som brukes for å sende ut nyhetsbrev kobler e-post adressen din til tidspunkt og sted for åpning av e-post, og hvilke lenker du har klikket på i tillegg til informasjon om enheten du bruker.

4. Hvordan behandler vi personopplysningene?


Vi tar personvern alvorlig, og vil aldri utgi informasjon om deg, ditt firma eller dine ansatte med mindre vi blir pålagt av politi eller annen myndighet til å utgi denne informasjonen. All data vi samler inn ligger trygt på vår database, og blir hostet av Nordlo AS og det tas kontinuerlig backup av all data.

5. Rettigheter


Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Alle har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Transportkompetanse Haugesund AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

6. Kontakt


Ved spørsmål om innsyn, sletting eller retting av personopplysninger kan dere kontakte oss på e-post: support@timp.no.