Sørum Transport AS inngår kontrakt med TIMP


Sørum Transport AS implementerer TIMP som en strategisk løsning for å sikre oppdragsgiveransvaret i forhold til sine leverandører.

Dette initiativet blir tatt for å møte kravene til godstransportsektoren og sikre at sjåførene hos leverandørene har et minimum av allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår. Som transportkjøper er det din plikt å både informere leverandørene om dette kravet, men også aktivt påse – herav påseplikten, og dette må være en integrert del av den skriftlige transportøravtalen, basert på Allmenngjøringsforskriften for Godstransport på veg.

TIMP fungerer som et kvalitetssikringssystem og utgjør en del av en større prosjektavtale hos Sørum Transport AS. TIMP-avtalen med Sørum Transport AS dekker flere aspekter av samarbeidet med leverandørene, spesielt fokuserende på Informasjonsplikt, Medvirkeransvar og Påseplikt.

Den digitale TIMP-løsningen muliggjør effektiv deling av relevant informasjon, noe som styrker samarbeidet og etterlevelsen av ansvar og forpliktelser mellom Sørum Transport AS og deres leverandører. Dette sikrer ikke bare samsvar med regelverket, men bidrar også til en transparent og ansvarlig forsyningskjede.