Hvorfor bruke TIMP


Som oppdragsgiver er det en rekke krav og regler du må kjenne til – og forholde deg til. Formålet med TIMP er å hjelpe oppdragsgivere med å gjennomføre, følge opp og kontrollere dette på en god måte overfor leverandører og underleverandører, via en digital løsning som sikrer at dokumentasjonen er samlet på ett sted.

Ivareta oppdragsgivers Informasjons- og påseplikt, i henhold til allmenngjøringsforskriftene innenfor følgende områder


  • Utøve ditt Medvirkeransvar overfor leverandører
  • Seriøsitetskontroller
  • Dokumentere dine internkontroller og vernerunder
  • Opprettholde generelle dokumenter og avtaler med leverandører og underleverandører