Hvorfor bruke TIMP


Som kjøper av transporttjenester er det en rekke krav og regler du må kjenne til – og forholde deg til. Formålet med TIMP er å hjelpe transportkjøpere med å gjennomføre, følge opp og kontrollere dette på en god måte overfor leverandører og underleverandører.