Brukervilkår


FOR BRUKERE AV TIMP

1. Generelt


Eieren av dette nettstedet og leverandør av produktet TIMP er Transportkompetanse Haugesund AS, et norsk selskap som er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: NO 991 844 643 MVA. Transportkompetanse Haugesund AS ligger i Kvitsøygata 1, 5537 Haugesund.

Ved å benytte deg av tjenestene i TIMP på vår nettside, samtykker du i følgende Brukervilkår. Dersom brukeren ikke godkjenner vilkårene, skal du heller ikke benytte deg av vårt produkt og tjeneste.

2. Lovlig bruk


Alt materiale, innhold og alle tjenester på dette nettstedet er utelukkende for å dekke det lovpålagte kravet som oppdragsgivere må kjenne og forholde seg til i relasjon til oppdragsgiveransvaret.

Du kan bruke TIMP og dets funksjoner til å utføre dine daglige oppgaver med brukergrensesnittet som vi har utviklet.

Det er forbudt å benytte automatiske metoder eller programvare til å samle eller kopier data fra dette nettstedet til uautorisert bruk.

Vi forbeholder oss retten til å utføre de tiltak vi anser som nødvendige ved urettmessig bruk av nettstedet vårt, uten forvarsel. Slike tiltak kan ved mistanke om misbruk av tjenesten medfører at brukeraktiviteten overvåkes og dersom det konstateres misbruk, kan det uten forvarsel innebære at vi blokkerer tilgang til tjenesten og tar rettslige skritt.

3. Opphavsrett til åndsverk


Alt materiale, innhold og data som legges ut på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, artikler, fotografier, kalkyler, priser osv., i tillegg til nettstedets design og kildekode, er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere nettstedets innhold og tjeneste uten skriftlig forhåndstillatelse fra Transportkompetanse Haugesund AS.

4. Lenker til andre nettsteder


Nettstedet vårt kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder. Transportkompetanse Haugesund AS fraskriver seg alt ansvar for innhold, annonser eller produkter som er tilgjengelige på slike nettsteder. Med mindre noe annet er spesifisert, stiller Transportkompetanse Haugesund AS seg ikke bak produkter og/eller tjenester som tilbys på slike nettsteder.

5. Ansvarsfraskrivelse


Nettstedet leveres «som det er» og ansvaret vårt er begrenset til levering av produktet TIMP iht. kontrakt. Transportkompetanse Haugesund AS tar alle rimelige steg for å holde informasjonen på nettstedet korrekt og oppdatert, og for å opprettholde en rask og pålitelig tjeneste med et mål om 100% oppetid.

Transportkompetanse Haugesund AS kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet.

6. Personopplysninger


Ved å bruke tjenesten på dette nettstedet, godtar du at data blir samlet inn og behandlet iht. vår personvernerklæring. For mer informasjon om hvordan Transportkompetanse Haugesund AS behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring på www.timp.no.

7. Endring av nettstedet


Vi forbeholder oss retten til å utføre forbedringer eller endringer i forhold til informasjon, tjenesten, og annet innhold på nettstedet vårt på et hvilket som helst tidspunkt, og uten forvarsel.

Hvis endringene inkluderer vesentlige endringer, vil vi varsle våre kunder før endringene tiltrer på en rimelig måte via «nyhetsfeed» i TIMP og via e-post.

8. Endring av brukervilkår


Vi forbeholder oss retten til å endre, tilrettelegge, legge til eller fjerne deler av disse Brukervilkårene på et hvilket som helst tidspunkt, og uten forvarsel. Dersom du fortsetter å bruke dette nettstedet, samtykker du i disse endringene av Brukervilkårene

9. Kontakt


Henvendelser på TLF: 907 99 300 eller per e-post: post@timp.no

10. Lovvalg og tvisteløsning


Disse brukervilkårene er underlagt norsk rett. Uenigheter om innhold, gjennomføring eller annet i tilknytting av disse vilkår, skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører til en løsning, kan begge parter kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler.

Dersom begge partene ønsker det, skal saken avgjøres ved voldgift etter Lov av 14.05.2004 nr. 25: Lov om voldgift. Saken skal føres i den kommunen Transportkompetanse Haugesund AS har sin forretningsadresse.